Uwaga, próbuje łączyć z bazą
Data Zlecenia
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Miejsce Załadunku
Miejsce Rozładunku
Rodzaj Ładunku
Ilość Ładunku
Colia
Waga Ładunku
Metry Cubic
Metry Ladowne
Fracht Klienta Fracht Przewożnika
Uwagi